Chế độ dành cho người nước ngoài

Nỗ lực hỗ trợ học tiếng nhật cho người nước ngoài

◆Hỗ trợ học tiếng nhật

  • Mục tiêu hướng tới là đạt được N2
  • Công ty sẽ hỗ trợ 1 phần chi phí học tiếng nhật

◆Hỗ trợ học lên đại học, cao học

  • Có thể hỗ trợ học lên tất cả các trường đại học ở nhật
  • Dựa theo điều kiện học lên đại học sẽ hỗ trợ tiền học
  • Hỗ trợ vừa học vừa làm

◆Nhân viên người Việt đang làm việc

  • Những người đã tham gia khóa học đều làm việc tốt trong môi trường dùng hoàn toàn tiếng nhật.
Han Xuan Thanh
(ハン スァン タィン)さん