Tuyển dụng nhân viên

◆ Mong muốn

 • Những người có hứng thú phát triển phần mềm của công ty chúng tôi
 • Người muốn đóng góp ý kiến để cùng xây dựng môi trường làm việc
 • Người năng động và muốn nâng cao năng lực tự giải quyết vấn
 • Chúng tôi luôn chào đón những người muốn trải nghiệm thử thách mới

◆ Tuyển dụng người nước ngoài

 • Hiện tại 3 nhân viên người Việt đang làm việc
 • Chúng tôi đang mở lớp đào tạo tiếng nhật

◆ Yêu cầu

 • Công việc: phát triển phần mềm, kỹ sư hệ thống
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc với Java hoặc C#
 • Điều kiện làm việc: Chế độ lương theo năm

◆ Tham gia ứng tuyển

 • Vui lòng tham khảo phần「Về việc sử dụng thông tin cá nhân trong quá trình tuyển dụng」nếu bạn đồng ý với điều khoản thì có thể tham gia ứng tuyển

◆ Tham gia ứng tuyển

 • Vui lòng tham khảo phần「Về việc sử dụng thông tin cá nhân trong quá trình tuyển dụng」nếu bạn đồng ý với điều khoản thì có thể tham gia ứng tuyển