Công ty này, mọi người rất là tốt và luôn luôn có thể hướng dẫn mọi người tất cả vấn đề trong công việc cũng như vấn đề trong cuộc sống hang ngày. Về công việc, mọi người đều vui vẻ hòa đồng, khi có khó khan thì mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc tốt hơn.

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu có bất kể khó khăn trong cuộc sống hằng ngày hoặc vấn đề về thủ tục thì có thể hỏi mọi người và mọi người sẵn sàng giúp đỡ.

Hiện tại công ty này đang bố trí theo phong cách quán bar (café) nên trong người có khó chịu hay có stress gì thì có thể nhìn ra ngoài công viên hoặc xuống dưới công viên đi dạo thì chúng ta có thể lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc.

Trong thời gian tới đây, công ty có mở 1 văn phòng ở Việt Nam nên mọi người có thể tự mình lựa chọn. Nếu muốn sang nhật và làm việc tại nhật thì có thể là sang văn phòng ở Osaka và làm việc ở đây cùng mọi người.

Nếu có lý do cá nhân , muốn làm việc ở Việt Nam thì mọi người có thể ở Việt Nam và dung VPN để kết nối và làm việc như đang ở Osaka. Không có vấn đền gì.

Tine’s English content (translation)

Everyone at our company is kind and always cooperates with each other, both at work and in daily life.
When it comes to work, everyone is kind, and even when times are tough, we help each other and work together to do our jobs well.
When I have trouble with daily life or some kind of procedure, I listen to everyone and get help.
The office is designed to resemble a cafe, so when you’re tired or stressed, you can take a breather and energize your work by looking down at the surrounding greenery or taking a walk in the park.
In the future, our company has plans to open an office in Vietnam.
You can also choose to work in Vietnam or Japan.
If you want to work in Japan, you can work with everyone in our Osaka office.
If you wish to work in Vietnam due to personal circumstances, you can connect to the server through software called VBN and do the same work as in the Osaka office.
Everyone at this company is kind and willing to teach you anything.
Everyone responds immediately to any questions I have, even when I’m at work, and it’s an environment where I can respond immediately.
We also hold Japanese language courses for foreigners, so even if your Japanese language skills are low, you can participate in these courses and help you obtain N2 (Japanese Language Proficiency Test Level 2). I’ll give it to you.
Also, the new office was designed with the image of a coffee bar (cafe) in mind, so even if you’re stressed at work, you can quickly relieve it, and even if you’re tired, there’s plenty of greenery around, so you can feel better right away. , you can go back to work.
The other thing is that we are planning to open an office in Vietnam, so you can work in both Vietnam and Japan, so if you want to work in Japan, you can come here and work together. Masu.
If you have personal matters and want to work in Vietnam, you can also work in Vietnam.
If you have any problems at work, you can talk to them right away.
Everyone was so kind that I could ask them anything and they would tell me anything, so I was happy. thank you.